BẢN TIN COVID-19 12/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

BẢN TIN COVID-19 12/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

12/10/2021
Lượt xem: 243

BẢN TIN COVID-19 12/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Thái Bình vận hành kho lạnh bảo quản vaccine
- Bình Định phát hiện 2 học sinh mắc COVID-19
- Sơ kết công tác Công an trong phòng, chống dịch Covid-19
- Tây Ninh – Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường liên kết phát triển du lịch
- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh