Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 30-8-2021 | TâyNinhTV

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 30-8-2021 | TâyNinhTV

30/08/2021
Lượt xem: 327
Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 30-8-2021 | TâyNinhTV
 
NỘI DUNG
- Triển khai phần mềm Quản lý di biến động dân cư ra vào vùng dịch
- Châu Thành hoàn thành tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đợt 2
- Huyện Dương Minh Châu đề xuất phân vùng cấp độ nguy cơ với Covid-19
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh
#thoisutayninh
#tayninhtv
#tintuchomnay