Bản tin trưa 17-8-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Bản tin trưa 17-8-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

17/08/2022
Lượt xem: 270
Bản tin trưa 17-8-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
- Thực hiện nghiêm chỉ đạo về điều hành xây dựng cơ bản
- Tập huấn về hoạt động đo lường
- Thành phố Tây Ninh giám sát, làm rõ việc lấn, chiếm đất công
- Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
- Tổng kết cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra PCCC
- Chú trọng sửa chữa nhà cho thanh niên yếu thế
- Người tình nguyện vá đường
- Bộ Y tế xây dựng 2 tình huống ứng phó dịch Covid-19
- Xử lý nghiêm trường hợp ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn
- WHO kêu gọi hỗ trợ đổi tên bệnh đậu mùa khỉ
- Đức trông đợi Phần Lan và Thụy Điển sớm gia nhập NATO
@TayNinhTV Audio
@TayNinhTV ToDay
@Truyền hình Tây Ninh Giải trí
#tinnong24h #truyenhinhtayninh #tayninhtv #ttv11