Các khoản bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

Các khoản bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

31/10/2022
Lượt xem: 51

Các khoản bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi?. Kính mời Quý khán giả giải đáp câu hỏi với chương trình "Thấu lý thấm tình nhé"!
#TNTVE#DaitruyenhinhTayNinh#tayninhgiaitri