Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 12 giờ ngày 22/7/2021 | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 12 giờ ngày 22/7/2021 | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

22/07/2021
Lượt xem: 918
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 12 giờ ngày 22/7/2021 | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV
 
Thông tin từ Sở Y tế, qua điều tra ban đầu, tính đến trưa ngày 22/7/2021, Tây Ninh ghi nhận thêm 61 ca dương tính với SARS-COV-2.
Trong đó:
- Huyện Châu Thành: 02 ca (Thái Bình: 02 ca test nhanh tại BVĐK Hồng Hưng)
- Huyện Dương Minh Châu: 20 ca (Bàu Năng: 02 ca test nhanh dương tính; Phước Minh: 01 ca, Bệnh viện đa khoa sàng lọc; Chà Là: 01 ca, yếu tố dịch tễ chưa rõ; Suối Đá: 13 ca, yếu tố dịch tễ chưa rõ; xã Phan: 03 ca, yếu tố dịch tễ chưa rõ)
- Huyện Gò Dầu: 02 ca (Phước Trạch: 01 ca test nhanh dương tính; Phước Đông: 01 ca, Bệnh viện đa khoa sàng lọc)
- Thị xã Hòa Thành: 06 ca (Hiệp Tân: 03 - F1 của Bệnh nhân H.T.H; Trường Tây: 01; Long Hoa: 02 test nhanh tại BVĐK Hồng Hưng)
- Huyện Tân Biên: 04 ca (Thạnh Tây: 01 ca test nhanh dương tính; Tân Bình: 03 ca, Bệnh viện đa khoa sàng lọc)
- Huyện Tân Châu: 01 ca (Thị trấn: 01 ca do Bệnh viện đa khoa sàng lọc)
- Thành phố Tây Ninh: 12 ca (Phường 4: 01 ca, Bệnh viện đa khoa sàng lọc; Ninh Thạnh: 10 test nhanh dương tính; Thạnh Tân: 01 ca test dương tính)
- Địa chỉ ngoài tỉnh: 14 ca