Con đi công chứng thay cha, pháp luật có cho phép? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

Con đi công chứng thay cha, pháp luật có cho phép? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

02/08/2022
Lượt xem: 487

Mời quý vị khán giả cùng TayNinhTVE giải đáp câu hỏi: "Con đi công chứng thay cha, pháp luật có cho phép?" trong chương trình THẤU LÝ THẤM TÌNH
#thaulythamtinh#tuvanluat#TNTVE#DaitruyenhinhTayNinh#TayNinhGiaitri