Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

13/11/2022
Lượt xem: 65

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
----------------
#tiengnoicutri#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11