Không xác nhận bảo hiểm thất nghiệm, doanh nghiệp có bị phạt? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

Không xác nhận bảo hiểm thất nghiệm, doanh nghiệp có bị phạt? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

22/07/2022
Lượt xem: 306

Mời quý vị khán giả cùng TayNinhTVE giải đáp câu hỏi: "Không xác nhận bảo hiểm thất nghiệm, doanh nghiệp có bị phạt?" trong chương trình THẤU LÝ THẤM TÌNH
#thaulythamtinh#tuvanluat#TNTVE#DaitruyenhinhTayNinh#TayNinhGiaitri