Nếu bị kết tội, loạt công trạng có giúp người phạm tội giảm án? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

Nếu bị kết tội, loạt công trạng có giúp người phạm tội giảm án? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

30/07/2022
Lượt xem: 203

Mời quý vị khán giả cùng TayNinhTVE giải đáp câu hỏi: "Nếu bị kết tội, loạt công trạng có giúp người phạm tội giảm án?" trong chương trình THẤU LÝ THẤM TÌNH
#thaulythamtinh#tuvanluat#TNTVE#DaitruyenhinhTayNinh#TayNinhGiaitri