Người đã kết hôn và có con nhỏ có được miễn NVQS không? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

Người đã kết hôn và có con nhỏ có được miễn NVQS không? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

24/07/2022
Lượt xem: 368

Mời quý vị khán giả cùng TayNinhTVE giải đáp câu hỏi: "Người đã kết hôn và có con nhỏ có được miễn NVQS không?" trong chương trình THẤU LÝ THẤM TÌNH
#thaulythamtinh#tuvanluat#TNTVE#DaitruyenhinhTayNinh#TayNinhGiaitri