Phong toả, cách ly khu vực để phục vụ công tác truy vết, kiểm soát nguồn lây nhiễm | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

Phong toả, cách ly khu vực để phục vụ công tác truy vết, kiểm soát nguồn lây nhiễm | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

23/07/2021
Lượt xem: 171

Phong toả, cách ly khu vực để phục vụ công tác truy vết, kiểm soát nguồn lây nhiễm | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

#thông_tin_dịch_Covid_19
#tayninhtv
#ttv11