Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giãn cách xã hội | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giãn cách xã hội | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

25/07/2021
Lượt xem: 428

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giãn cách xã hội | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

#thông_tin_dịch_Covid_19
#tayninhtv
#ttv11