Thời sự Tây Ninh 16-11-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Thời sự Tây Ninh 16-11-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

16/11/2022
Lượt xem: 53
Thời sự Tây Ninh 16-11-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Đại hội Hội thánh Nhâm Dần 2022
- Chế độ cho Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã còn thấp
- Đề xuất tăng mức phụ cấp cho công an xã bán chuyên trách
- Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11
- Bổ sung nhiều quy định mới tạo thuận lợi cho người nộp thuế
- Đảm bảo an toàn thông tin trong ngành Điện
- Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh trao học bổng cho học sinh nghèo
- Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên toàn quân tháng 11/2022
- Quy định mới về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật khu đồ thị, nhà ở
- Khảo sát về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
- Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và nhân dân trên địa bàn huyện
- Chiến công đầu tiên trong ngày đầu ra quân tấn công tội phạm
@TayNinhTV ToDay
@Truyền hình Tây Ninh Giải trí