Triển khai biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp xuất viện tại Bệnh viện ĐKTN Lê Ngọc Tùng | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

Triển khai biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp xuất viện tại Bệnh viện ĐKTN Lê Ngọc Tùng | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

10/09/2021
Lượt xem: 141

Triển khai biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp xuất viện tại Bệnh viện ĐKTN Lê Ngọc Tùng | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

#thôngtindichcovid19
#tayninhtv
#ttv11