Lịch phát sóng

Thứ tư Ngày 20-01-2021

0:00 : Tuần lễ thời trang Quốc tế tại Việt Nam

0:30 : Phim truyện Trung Quốc: Hậu cung Như Ý truyện (Tập 45- 46)

2:00 : Bản tin Kinh tế-Tài chính

2:10 : Cuộc sống tươi đẹp: Tập 01- Dòng sông rác

2:20 : Tài tử cải lương: Về với ca dao

2:50 : Khỏe để sống vui

3:00 : Phim truyện Việt Nam: Hồn lụa (Tập 02)

3:45 : Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh- Biên niên sử truyền hình

4:15 : Phim truyện Việt Nam: Một nửa nanh cọp (Tập 26)

5:00 : Đài hiệu Giới thiệu chương trình

5:05 : Bài tập thể dục sáng

5:15 : Chuyên mục: Nông nghiệp Tây Ninh

5:30 : Ca nhạc: Nguyện làm người tri kỷ

6:00 : 24h Chuyển động

6:30 : Tây Ninh ngày mới

6:40 : Phim Sitcom: Hẻm không sợ vợ (Tập 36)

6:55 : Chuyện Đông Tây kỳ thú

7:00 : Phim truyện Trung Quốc: Minh Lan truyện (Tập 54)

7:45 : Chuyên mục: Từ trái tim đến trái tim

8:00 : Khỏe để sống vui

8:10 : Văn hóa giao thông

8:25 : Thấu lý thấm tình- Tập 03

8:30 : Phim truyện Việt Nam: Kén mẹ chồng (Tập 02)

9:20 : Ký sự: Hậu Giang mến yêu: Tập 01: Cây Lộc vừng

9:30 : Bản tin sáng

9:40 : Chuyên mục: Thông tin từ cơ sở

10:00 : Phim truyện Trung Quốc : Mộ Bạch Thủ (Tập 29)

10:45 : Phim tài liệu: Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng- Tập 04

11:15 : Chuyên mục: Cải cách hành chính

11:30 : Bản tin trưa

11:50 : Bản tin thời tiết

12:00 : Phim truyện Việt Nam: Một nửa nanh cọp (Tập 27)

12:50 : Chuyện Đông Tây kỳ thú

13:00 : Tuần lễ thời trang Quốc tế tại Việt Nam

13:30 : Bản tin thể thao

13:40 : Phim truyện Trung Quốc: Hậu cung Như Ý truyện (Tập 47- 48)

15:10 : Văn nghệ thiếu nhi: Mầm chồi lá- Tập 96

15:30 : Chương trình tiếng Khmer

15:45 : Tài tử cải lương: Về với ca dao

16:15 : Bản tin tiếng Anh

16:30 : Trực tiếp Bản tin chiều

16:45 : Bản tin thời tiết

16:50 : Chuyên mục: Tạp chí phụ nữ: Hiệu quả thiết thực từ mô hình góp vốn mua bảo hiểm y tế

17:00 : Phim truyện Trung Quốc: Minh Lan truyện (Tập 55)

17:50 : Bản tin Kinh tế-Tài chính

18:00 : 24h Chuyển động

18:30 : Chuyện Đông Tây kỳ thú

18:40 : Chuyên mục: Lao động và công đoàn

18:50 : Thông báo cần biết

19:00 : Tiếp chuyển Thời sự VTV1

19:40 : Thời sự Tây Ninh

20:05 : Phim truyện Trung Quốc: Mộ Bạch Thủ (Tập 30)

20:55 : Thấu lý thấm tình- Tập 04

21:05 : Phim truyện Việt Nam: Kén mẹ chồng (Tập 03)

21:50 : Chuyện Đông Tây kỳ thú

22:00 : 24h Chuyển động

22:30 : Phim Sitcom: Hẻm không sợ vợ (Tập 36)

22:50 : Bản tin thể thao

23:00 : Phim truyệnViệt Nam: Hồn lụa (Tập 03)

23:50 : Ký sự: Hậu Giang mến yêu: Tập 01: Cây Lộc vừng

Mạng xã hội

facebook.com/tayninhtvonline
Đài PT-TH Tây Ninh

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822343

Email: ptth@tayninh.gov.vn