Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 1(20-5-2023) | TayNinhTVDVC

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 1(20-5-2023) | TayNinhTVDVC

06/12/2023
Lượt xem: 377

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 1(20-5-2023) | TayNinhTVDVC

NỘI DUNG

- Cảnh báo lừa đảo, bán voucher, tour du lịch giá rẻ qua mạng xã hội

- Những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng

- An toàn thông tin, ưu tiên hàng đầu trong chuyển đổi số

- Nhận biết cuộc gọi Deepfake mạo danh

- Cảnh giác với bẫy lừa đảo bán số, lô đề qua mạng

#ttv11 #truyenhinhtayninh #tayninhtv #tayninhtvdvc #tintuctayninh