Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 2 (17-6-2023) | TayNinhTVDVC

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 2 (17-6-2023) | TayNinhTVDVC

06/12/2023
Lượt xem: 387

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 2 (17-6-2023) | TayNinhTVDVC

NỘI DUNG

- Công an Tây Ninh tiếp nhận 50 vụ việc lừa đảo trực tuyến

- Các nhà mạng tăng cường truyền thông chuẩn hóa thông tin cho thuê bao

- Sự thật từ cuộc gọi từ FlashAI

- Gần 9.400 trường hợp bị lừa đảo trực tuyến liên quan đến giả mạo

- TikTok sẽ bị cấm ở Việt Nam nếu không hợp tác

#ttv11 #truyenhinhtayninh #tayninhtv #tayninhtvdvc #tintuctayninh