Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 3 (01-7-2023) | TayNinhTVDVC

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 3 (01-7-2023) | TayNinhTVDVC

06/12/2023
Lượt xem: 377

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 3 (01-7-2023) | TayNinhTVDVC

NỘI DUNG

Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)

Cảnh giác với lừa đảo đầu tư chứng khoán

Ngăn chặn và loại bỏ tài khoản rác góp phần thúc đẩy quá trình số hóa ngân hàng

Cảnh báo lừa đảo qua hình thức đặt phòng khách sạn online

#ttv11  #truyenhinhtayninh #tayninhtv #tayninhtvdvc #tintuctayninh