Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 5 (29-7-2023) | TayNinhTVDVC

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 5 (29-7-2023) | TayNinhTVDVC

06/12/2023
Lượt xem: 396

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 5 (29-7-2023) | TayNinhTVDVC

NỘI DUNG

- Tấn công mạng vào các cơ sở trọng yếu gia tăng

- Lừa tuyển cộng tác viên thu âm, đọc voice qua mạng mất hàng trăm triệu đồng

- 85% tổ chức đang áp dụng chiến lược đa đám mây

- Người cao tuổi và trẻ em đang trở thành mục tiêu chính của lừa đảo trực tuyến

- An toàn và bảo mật trong Chính phủ điện tử

#ttv11 #truyenhinhtayninh #tayninhtv #tayninhtvdvc #tintuctayninh