Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 6 (05-8-2023) | TayNinhTVDVC

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 6 (05-8-2023) | TayNinhTVDVC

06/12/2023
Lượt xem: 390

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 6 (05-8-2023) | TayNinhTVDVC

NỘI DUNG

- Nhận diện các chiêu trò lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo

- Sẽ ban hành tiêu chuẩn an toàn thông tin cho camera

- Bảo mật mạng 5G

- Nguy cơ tấn công mạng từ các hoạt động trò chơi trực tuyến

- Tăng cường bảo mật để tăng tốc chuyển đổi số

#ttv11 #truyenhinhtayninh #tayninhtv #tayninhtvdvc #tintuctayninh