Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 7 (19-8-2023) | TayNinhTVDVC

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 7 (19-8-2023) | TayNinhTVDVC

06/12/2023
Lượt xem: 400

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 7 (19-8-2023) | TayNinhTVDVC

NỘI DUNG

- Xuất hiện nguy cơ mới, bán lẻ từng dữ liệu cá nhân

- Bảo mật Gmail nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm.

- Cẩn trọng khi quẹt thẻ thanh toán tại quầy

- Xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại để hạn chế lừa đảo

- Làm gì nếu nhận được một email lừa đảo?

#ttv11 #truyenhinhtayninh #tayninhtv #tayninhtvdvc #tintuctayninh