Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 9 (17-9-2023) | TayNinhTVDVC

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 9 (17-9-2023) | TayNinhTVDVC

06/12/2023
Lượt xem: 411

Bản tin chuyên đề An toàn thông tin số 9 (17-9-2023) | TayNinhTVDVC

NỘI DUNG

*- Cảnh báo lừa đảo qua ứng dụng Telegram

- Cảnh báo lừa đảo mua Iphone 15 qua mạng

- Lật tẩy chiêu trò lừa đảo hóa đơn giả “online”

- Lừa đảo qua mạng bằng hình thức tặng điện thoại

- Cảnh giác cuộc gọi kích hoạt “hộ” định danh điện tử mức 2

#ttv11 #truyenhinhtayninh #tayninhtv #tayninhtvdvc #tintuctayninh