BẢN TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ 06-10-2023 | TayNinhTV DVC

BẢN TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ 06-10-2023 | TayNinhTV DVC

07/12/2023
Lượt xem: 434

BẢN TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ 06-10-2023 | TayNinhTV DVC

- GIẢI PHÁP ĐIỂM DANH BẰNG VÂN TAY CHO TRƯỜNG HỌC

- THÚC ĐẨY THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

- EVNCPC TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ GOOGLE MAPS

- BƯỚC TIẾN MỚI TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT

- THÁNG 10 – THÁNG TIÊU DÙNG SỐ

#tintuc

@TayNinhTV ToDay

@Truyền hình Tây Ninh Giải trí

#tinnong24h #truyenhinhtayninh #tayninhtv #ttv11