Bản tin Chuyển đổi số 21-9-2023 | Chuyển đổi số | TayNinhTVDVC

Bản tin Chuyển đổi số 21-9-2023 | Chuyển đổi số | TayNinhTVDVC

07/12/2023
Lượt xem: 402

Bản tin Chuyển đổi số 21-9-2023 | Chuyển đổi số | TayNinhTVDVC

NỘI DUNG

- Sử dụng Viettel Money thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công

- Chuyên đề phân tích thị trường và chuyển đổi số

- Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

- Thanh toán không dùng tiền mặt tạo thuận lợi cho người dân

- Nâng cao năng lực số cho thanh niên

#ttv11 #truyenhinhtayninh #tayninhtv #tayninhtvdvc #tintuctayninh