BẢN TIN COVID-19 04/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

BẢN TIN COVID-19 04/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

04/10/2021
Lượt xem: 184

BẢN TIN COVID-19 04/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất
- Phan Thiết áp dụng giãn cách xã hội 10 xã, phường
- Bộ test nhanh Covid-19 không thuộc diện bình ổn giá
- Tây Ninh tiếp tục cho học sinh học trực tuyến
- Gần 36.700 người dân huyện Tân Châu đã tiêm vaccine phòng Covid-19
- Nhiều hoạt động giúp người Tà Mun (xã Suối Đá) vượt quá khó khăn trong đại dịch