Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 21-7-2021 | TâyNinhTV

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 21-7-2021 | TâyNinhTV

21/07/2021
Lượt xem: 527
Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 21-7-2021 | TâyNinhTV
 
NỘI DUNG
- Đài PT-TH Tây Ninh ủng hộ 100 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19
- Liên đoàn Lao động tỉnh tặng vật phẩm hỗ trợ công tác chống dịch
- Phong tỏa lập khu vực cách ly y tế một số hộ dân ở khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh
 
#Bản_tin_Covid_19
#tin_tức_hôm_nay
#tayninhtv
#ttv11