Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 24/9/2021 | TâyNinhTV

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 24/9/2021 | TâyNinhTV

24/09/2021
Lượt xem: 3169
Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 24/9/2021 | TâyNinhTV
 
NỘI DUNG
- Bổ sung bệnh COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH
- Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ thêm hơn 660.000 liều vaccine
- Xử lý tải khoản đăng tải video thờ cúng, trấn yểm để diệt Covid-19
- Rà soát người chưa được lập danh sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68
- Huyện Dương Minh Châu phê duyệt 32 phương án phục hồi sản xuất kinh doanh
- Công ty TNHH Hữu Đức hỗ trợ ngành y tế Tây Ninh 1 xe cứu thương
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh
#thoisutayninh
#tayninhtv
#tintuchomnay