Bản tin trưa 24-5-2023 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Bản tin trưa 24-5-2023 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

24/05/2023
Lượt xem: 253
Bản tin trưa 24-5-2023 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị
- Phát triển vùng trồng mãng cầu thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
- Tháng 5/2023: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm
- Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
- Các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện
- Tuyên truyền tác hại của m,a tú,y cho học sinh
@TayNinhTVEnt
@TayNinhTVArt
#tinnong24h #truyenhinhtayninh #tayninhtv #ttv11