Camera giám sát thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông | CHUYỂN ĐỔI SỐ | TayNinhTV

Camera giám sát thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông | CHUYỂN ĐỔI SỐ | TayNinhTV

15/05/2022
Lượt xem: 489

Camera giám sát thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông | CHUYỂN ĐỔI SỐ | TayNinhTV
Thời gain qua, việc lắt đặt hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh trật tự trên các tuyến đường quan trọng, những ngã 3, ngã 4 đã mang lại nhiều hiệu quả, góp phần chế tai nạn giao thông, ngăn ngừa, đấu tranh, truy tìm các loại tội phạm. 
 
#Truyền_hình_Tây_Ninh#FM103.1MHz #tayninhtvaudio#tayninhtv#tayninhtve