Cho ý kiến về dự thảo quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn 2050 | ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG |TayNinhTV

Cho ý kiến về dự thảo quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn 2050 | ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG |TayNinhTV

04/12/2023
Lượt xem: 447

Cho ý kiến về dự thảo quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn 2050 | ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG |TayNinhTV

#tintuc

@TayNinhTV ToDay

@Truyền hình Tây Ninh Giải trí

#tinnong24h #truyenhinhtayninh #tayninhtv #ttv11