Cử tri lo lắng về hạ tầng giao thông của các đô thị trung tâm | TIẾNG NÓI CỬ TRI | TayNinhTV

Cử tri lo lắng về hạ tầng giao thông của các đô thị trung tâm | TIẾNG NÓI CỬ TRI | TayNinhTV

06/11/2022
Lượt xem: 68

Cử tri lo lắng về hạ tầng giao thông của các đô thị trung tâm | TIẾNG NÓI CỬ TRI | TayNinhTV
Trong tuần qua từ ngày 1/10 đến ngày 4/10, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Một trong những nội dung cử tri quan tâm phản ánh là hiện trạng đường giao thông đô thị hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn và kết nối, đặc biệt là trong bối cảnh Tây Ninh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ ý kiến của cử tri, chúng tôi đã thực hiện khảo sát tại một số tuyến đường trọng điểm của thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành. Không tính đến các tuyến đường nhánh và đường hẻm cũng đang cần sửa chữa, nâng cấp, thì đúng như cử tri phản ánh, nhiều tuyến đường huyết mạch trong hai đô thị trung tâm của tỉnh ta đang ở trong tình trạng đáng lo ngại.
#tintuc
#tiengnoicutri
@TayNinhTV ToDay
@Truyền hình Tây Ninh Giải trí
#tinnong24h #truyenhinhtayninh #tayninhtv #ttv11