Kỳ lạ hồ nước khiến sinh vật hóa đá ở châu Phi | CHUYỆN ĐÔNG TÂY KỲ THÚ | TayNinhTVE

Kỳ lạ hồ nước khiến sinh vật hóa đá ở châu Phi | CHUYỆN ĐÔNG TÂY KỲ THÚ | TayNinhTVE

28/05/2021
Lượt xem: 754

Kỳ lạ hồ nước khiến sinh vật hóa đá ở châu Phi | CHUYỆN ĐÔNG TÂY KỲ THÚ | TayNinhTVE

#chuyện_Đông_Tây_kỳ_thú
#chuyendongtaykythu
#tayninhtve
#ttv11

- Viên đá kỳ lạ có giá 10.000 USD
- Kỳ lạ hồ nước khiến sinh vật hóa đá ở châu Phi
- Dị nhân để hàng ngàn con ong bám khắp cánh tay
- Người nghệ sĩ muốn vẽ 50.000 con ong trên khắp thế giới