Phát tán bài giảng mà không được phép của giảng viên có vi phạm pháp luật? | TayNinhTVE

Phát tán bài giảng mà không được phép của giảng viên có vi phạm pháp luật? | TayNinhTVE

20/11/2022
Lượt xem: 185

Phát tán bài giảng mà không được phép của giảng viên có vi phạm pháp luật?. Kính mời Quý khán giả giải đáp câu hỏi với chương trình "Thấu lý thấm tình nhé"!
#TNTVE#DaitruyenhinhTayNinh#tayninhgiaitri