Sỏi đường tiết niệu - Nội soi ngược dòng tán sỏi thận Laser bằng ống soi mềm | Cẩm nang sức khỏe | TayNinhTV

Sỏi đường tiết niệu - Nội soi ngược dòng tán sỏi thận Laser bằng ống soi mềm | Cẩm nang sức khỏe | TayNinhTV

23/04/2023
Lượt xem: 409

Sỏi đường tiết niệu - Nội soi ngược dòng tán sỏi thận Laser bằng ống soi mềm | Cẩm nang sức khỏe | TayNinhTV
#honghung#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11