Tây Ninh Ngày Mới 17-9-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Tây Ninh Ngày Mới 17-9-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

16/09/2021
Lượt xem: 313

Tây Ninh Ngày Mới 17-9-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

NỘI DUNG
- Điều chỉnh việc đánh giá mức độ nguy cơ tại Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
- Tiếp nhận 10 ngàn bộ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
- Gò Dầu thực hiện phong tỏa để xét nghiệm sàng lọc F0 đợt 3 (lần 2)
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh

#TâyNinhNgàyMới​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
#tayninhtv
#tintuchomnay