Tây Ninh Ngày Mới 18-7-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Tây Ninh Ngày Mới 18-7-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

17/07/2021
Lượt xem: 386

Tây Ninh Ngày Mới 18-7-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

NỘI DUNG
- Tập trung tuyên truyền chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn
- Hỗ trợ giáo dục cho con công nhân các khu công nghiệp, chính sách nhân văn, thiết thực
- Tình hình giao thông tại các cửa ngõ được đảm bảo
- Tuổi trẻ Dương Minh Châu cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19