Tây Ninh Ngày Mới 18-9-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Tây Ninh Ngày Mới 18-9-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

17/09/2021
Lượt xem: 328

Tây Ninh Ngày Mới 18-9-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

NỘI DUNG
- Chính phủ đề xuất miễn toàn bộ thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh
- Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Dương Minh Châu mở lại hoạt động giao dịch tại xã
- Điểm chuẩn đại học 2021 tăng mạnh
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh

#TâyNinhNgàyMới​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
#tayninhtv
#tintuchomnay