TÂY NINH NGÀY MỚI 19/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

TÂY NINH NGÀY MỚI 19/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

19/10/2021
Lượt xem: 1025

TÂY NINH NGÀY MỚI 19/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Tiện ích của căn cước gắn chip
- Trang Fanpage nhận phản ánh về thẻ CCCD gắn chip
- Hành khách tham gia vận tải không phải xét nghiệm
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh
#ttv11
#tayninhtv
#tayninhtvaudio