Tây Ninh Ngày Mới 19-7-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Tây Ninh Ngày Mới 19-7-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

18/07/2021
Lượt xem: 471

Tây Ninh Ngày Mới 19-7-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

NỘI DUNG
- Đảm bảo cung ứng hàng hoá cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn tỉnh
- Bảo đảm hoạt động vận chuyển, hàng hóa, sản phẩm trên địa bàn Tây Ninh
- Sắp xếp, bố trí làm việc bảo đảm phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị
- Tuổi trẻ Công an Tây Ninh xung kích tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
#TâyNinhNgàyMới​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
#tayninhtv
#tintuchomnay