TÂY NINH NGÀY MỚI 21/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

TÂY NINH NGÀY MỚI 21/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

21/10/2021
Lượt xem: 267

TÂY NINH NGÀY MỚI 21/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘII DUNG
- Còn 154 doanh nghiệp thực hiện sản xuất 3 tại chỗ
- Lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2040
- Hòa Thành: Công bố đồ án quy hoạch phân khu các phường
- Chú trọng xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
- Giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Gò Dầu
#ttv11
#tayninhtv
#tayninhtvaudio
#FM103.1MHz