Tây Ninh ngày mới 21-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Tây Ninh ngày mới 21-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

21/05/2022
Lượt xem: 116

Tây Ninh ngày mới 21-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng
- Chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm
- Tặng học bổng cho “Em nuôi của Đoàn”
- Hội thảo về phát triển đô thị thông minh
- Công bố 6 quy tắc đạo đức doanh nhân
- EU công nhận COVID-19 là bệnh nghề nghiệp
- Tọa đàm khoa học về sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
#truyenhinhtayninh
#tayninhtv
#ttv11