TÂY NINH NGÀY MỚI 23/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

TÂY NINH NGÀY MỚI 23/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

23/10/2021
Lượt xem: 2106

TÂY NINH NGÀY MỚI 23/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Thành lập 12 đoàn kiểm tra hỗ trợ COVID-19
- Bộ GTVT đề xuất bỏ quy định tiêm vắc xin
- Điều kiện khi người từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh