Tây Ninh Ngày Mới 23-7-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Tây Ninh Ngày Mới 23-7-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

22/07/2021
Lượt xem: 1299

Tây Ninh Ngày Mới 23-7-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

NỘI DUNG
- Cập nhật tình hình Covid của tỉnh Tây Ninh
- Nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19
- Giao thông thông thoáng tại các chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống Covid-19 nội tỉnh
- Đoàn viên, thanh niên huyện Châu Thành chung tay giúp nông dân tiêu thụ nông sản địa phương
#TâyNinhNgàyMới​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
#tayninhtv
#tintuchomnay