TÂY NINH NGÀY MỚI 24/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

TÂY NINH NGÀY MỚI 24/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

24/10/2021
Lượt xem: 2332

TÂY NINH NGÀY MỚI 24/10/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Người dân cần lưu ý về địa điểm nhận thẻ Căn cước công dân
- 71/71 xã đáp ứng yêu cầu tiêu chí số 4 về điện
- Bốn bước xác minh thông tin tiêm chủng COVID-19
#ttv11
#tayninhtv
#taynihtvaudio