TÂY NINH NGÀY MỚI 30/11/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

TÂY NINH NGÀY MỚI 30/11/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

29/11/2021
Lượt xem: 371

TÂY NINH NGÀY MỚI 30/11/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Bỏ bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức
- Ô tô sản xuất trong nước giảm 50% lệ phí trước bạ
- Áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý nước sạch nông thôn
- Cập nhật tình hình dịch Covid-19

#ttv11#tayninhtvaudio#truyenhinhtayninh#FM103.1MHz #tayninhtv#tayninhtve