THỜI SỰ TÂY NINH 26/11/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

THỜI SỰ TÂY NINH 26/11/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

26/11/2021
Lượt xem: 261
THỜI SỰ TÂY NINH 26/11/2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Khen thưởng đột xuất 22 lượt tập thể xuất sắc đấu tranh với tội phạm
- Tôn vinh các gương điển hình phòng, chống dịch Covid-19
- Thực hiện giữ khoảng cách, quét mã QR
- Hội LHPN Gò Dầu triển khai thực hiện mục tiêu kép
- Trung tâm Y tế Tân Châu tiếp nhận xe cứu thương
- Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2022
- Thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đăng Quang
- Công nhận 03 sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện
- Tân Châu hoàn thành huấn luyện quân nhân dự bị
- Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội
- Tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn được 350 công dân
- CSGT Tân Châu phát hiện hơn 1.000 viên pháo nhập lậu
- Tai nạn giao thông làm 1 người t ử vo.ng