Trao kỷ niệm chương vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia | TayNinhTV

Trao kỷ niệm chương vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia | TayNinhTV

12/11/2023
Lượt xem: 468

Trao kỷ niệm chương vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia | TayNinhTV
#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11