Xí nghiệp Thủy Lợi Hòa Thành phản hồi phản ánh của bà Phan Thị Kim Liêng cùng một số hộ dân | Hộp thư truyền hình | TayNinhTV

Xí nghiệp Thủy Lợi Hòa Thành phản hồi phản ánh của bà Phan Thị Kim Liêng cùng một số hộ dân | Hộp thư truyền hình | TayNinhTV

02/09/2023
Lượt xem: 417

Xí nghiệp Thủy Lợi Hòa Thành phản hồi phản ánh của bà Phan Thị Kim Liêng cùng một số hộ dân | Hộp thư truyền hình | TayNinhTV
#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11