DDCI, công cụ hiệu quả để giám sát và cải thiện chất lượng điều hành của các Sở Ban ngành địa phương | NHỮNG VẤN ĐỀ HÔM NAY | TayNinhTV

DDCI, công cụ hiệu quả để giám sát và cải thiện chất lượng điều hành của các Sở Ban ngành địa phương | NHỮNG VẤN ĐỀ HÔM NAY | TayNinhTV

12/11/2023
Lượt xem: 137

DDCI, công cụ hiệu quả để giám sát và cải thiện chất lượng điều hành của các Sở Ban ngành địa phương | NHỮNG VẤN ĐỀ HÔM NAY | TayNinhTV
#tintuc @TayNinhTV ToDay @Truyền hình Tây Ninh Giải trí #tinnong24h#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11