Đồn biên phòng Tân Hà thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật | Vì chủ quyền an ninh biên giới | TayNinhTV

Đồn biên phòng Tân Hà thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật | Vì chủ quyền an ninh biên giới | TayNinhTV

19/11/2023
Lượt xem: 146

Đồn biên phòng Tân Hà thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật | Vì chủ quyền an ninh biên giới | TayNinhTV
#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11